Aplikimi u dërgua me sukes!

Nëse ti do përzgjidhesh për fazën e intervistës, do të kontaktojmë në telefon!

Diçka shkoi gabim, ju lutem provojeni sërisht!

Aplikoni për punë

Në këtë faqe mund të aplikoni për punë!

Pozicioni për të cilin po aplikoni:

CV-ja duhet të jetë me foto.

Ke nevojë për ndihmë? Më shkruaj